Матић уручила дипломе награђеним ауторима на конкурсу „Дигитални час“

Државна секретарка Татјана Матић данас је у просторијама Народне скупштине свечано уручила дипломе награђеним ауторима радова на конкурсу за наставнике основних школа „Дигитални час“ у школској 2015/2016. години.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација успешно је спровело наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час“ у школској 2015/2016. години, на који се пријавио велики број учесника.

Матић уручила дипломе награђеним ауторима на конкурсу „Дигитални час“

На конкурсу је награђено по 17 радова из сваке групе предмета : 1) математика, рачунарство, информатика и техничко образовање; 2) друштвене науке, уметност и спорт; 3) природне науке. Матић је уручила дипломе за 51 награђени ауторски рад.

Конкурс је имао за циљ подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава, односно употребу информационих технологија које су применљиве у настави и уједно усклађене са задацима и циљевима часа. Наставници који су учестовали на конкурсу показали су своја настојања да се настава осавремени и приказали своје напоре да употребом нових технологија приближе градиво ученицима.

Сви радови који су испунили услове конкурса ушли су у Зборник радова, који ће бити јавно доступан током децембра на адреси www.digitalnaskola.rs

Примена информационих технологија у настави доприноси подизању квалитета образовног процеса и мотивације ученика, већој приступачности и бољем разумевању наставног градива.