Ljajić: Promena Zakona o GMO nije na dnevnom redu

Polemika koja je u javnosti pokrenuta u vezi sa izmenama Zakona o genetski modifikovanim organizmima (GMO) u ovom trenutku je potpuno bespotrebna, jer se o jednoj važnoj i osetljivoj temi vodi rasprava na senzacionalistički način, izjavio je danas ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Najvažnije je da započne dijalog svih zainteresovanih strana, nadležnih državnih institucija, nevladinih organizacija, naučne i stručne javnosti, da bi smo došli do rešenja koje je opšteprihvatljivo, naglasio je Ljajić.

„Naš primarni cilj je pre svega sigurnost i zdravstvena bezbednost svih građana i otklanjanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i zaštitu životne okoline“, poručio je Ljajić.

Prema njegovim rečima, i ukoliko dođe do promena Zakona, one će učiniti taj akt još restriktivnijim, jer će nadzor i kontrola te robe biti oštriji i rigorozniji nego što to predviđaju važeća zakonska rešenja.

„Cilj Srbije jeste članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), jer to zemlji omogućuje punu integraciju u međunarodni trgovinski sistem, a istovremeno je i preduslov za pristupanje EU“, zaključio je Ljajić.