Корисницима могућност да бирају а не неправични пенали за раскид уговора

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да ће то Министарство доследно штитити кориснике услуга мобилних оператора од неправичних и противзаконитих пенала за превремени раскид уговора, али да је потребно да у таквим случајевима и операторима буде надокнађена евентуална штета.

Она је подсетила да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело Решење којим се укида пракса према којој су оператори мобилне телефоније тражили од својих корисника у случајевима превременог раскида уговора да плате све месечне претплате које су преостале до истека уговора.

„Оваква поступања су у супротности са постојећим законима у Републици Србији, као што су Закон о заштити потрошача и Закон о облигационим односима, као и са европском праксом, те је према томе интервенција Министарства била неопходно. Међутим, настојаћемо да додатно утврдимо права и обавезе и корисника и оператора у новом Закону о електронским комуникацијама који треба да буде усвојен на јесен“, најавила је Матић.

Државни секретар је потврдила да ће бити дефинисани јасни модели заштите обе стране, који би, између осталог, омогућили корисницима да у случају да желе да прекину уговорну обавезу, изаберу начин надокнаде штете оператору у виду исплате износа пуне малопродајне цене терминалне опреме (телефона и других уређаја) уколико је добијена уз уговор, или исплате разлике у претплатама које су искоришћене а које су добијене под повољнијим условима уз потписивање уговора, и слично.