Кнежевић: Пројекат за Голију омогућава даљи развој подручја

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Мирослав Кнежевић изјавио је да ће реализација пројекта „Голија – прелаз од планирања ка развоју“ допринети развоју овог подручја као туристичке дестинације, али и целокупном развоју Голије.

Кнежевић је на представљању пројекта за развој Голије изјавио да је циљ да се створе услови за одрживи развој Парка природе Голија, као и да се то подручје даље развија како би локално становништво имало користи и видело шансу за опстанак и даљи развој Голије.

Пројекат је иницирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација и финансијски подржало са 50.000 евра, док су Европска унија и Влада Швајцарске, преко развојног програма Европски ПРОГРЕС, уложили 300.000 евра за његову реализацију, која је трајала 18 месеци.

Као кључни резултат пројекта издвојена је израда недостајуће планске документације за преко 700 километара коридора инфраструктуре на територији пет локалних самоуправа на чијем се подручју Голија простире.

У оквиру пројекта израђен је и Акциони план за развој Голије који дефинише приоритете и кључне пројекте за петогодишњи период и тако одговора на изазове и активира локалне потенцијале Голије.

Као приоритетне активности издвојене су развој путне инфраструктуре, унапређење система управљања отпадом као и ризиком од природних хазарда, те економско оснаживање локалног становништва кроз подстицање предузетништва и унапређење пољопривредне производње.