Knežević: Od 1. juna na javnoj raspravi Nacrt zakona o turizmu i Nacrt zakona o ugostiteljstvu

Državni sekretar za turizam Miroslav Knežević izjavio je da će od petka, 1. juna početi javna rasprava o Nacrtu zakona o turizmu i Nacrtu zakona o ugostiteljstvu koja će trajati 20 dana.

On je na 51. godišnjoj sednici Skupštine Udruženja hotelijera i restoratera Srbije (HORES) posebno istakao da ugostiteljska privreda zaslužuje zaseban zakon imajući u vidu zahteve ugostiteljske privrede, inicijativu koju je izrazio njihov predstavnik u okviru Nacionalnog saveta za razvoj turizma, kao i visok stepen razvoja turizma i ugostiteljstva koji je dosegnut u ovom trenutku.

Knežević: Od 1. juna na javnoj raspravi Nacrt zakona o turizmu i Nacrt zakona o ugostiteljstvu

Pomoćnica ministra za turizam Renata Pindžo upoznala je prisutne sa detaljima predloženih zakonskih rešenja kako iz oblasti turizma, tako i iz oblasti ugostiteljstva naglašavajući da su u Radnoj grupi za izradu ovih nacrta učestvovali i predstavnici strukovnih i poslovnih udruženja, uključujući i predstavnika HORES-a.

Pomoćnica ministra u Sektoru turističke inspekcije Vera Božić Trefalt upoznala je prisutne sa naporima turističke inspekcije na suzbijanju sive ekonomije, ali sa aktivnostima koordinacije sa lokalnim turističkim inspekcijama da se provera ispunjenosti uslova rada posebno fizičkih lica pružaoca ugostiteljskih usluga u narednom periodu unapredi, imajući u vidu značajnu ulogu inspekcije u realizaciji novih predloženih zakonskih rešenja.

Na sednici Skupštine Udruženja predstavljeni su Izveštaj o radu, programske aktivnosti HORES-a tokom 2018/2019, izabran je predsednik i potpredsednike UO i dodeljena su priznanja povodom 85 godina osnivanja Udruženja hotelijera i restoratera i 50 godina rada PU HORES.