Кнежевић: Од 1. јуна на јавној расправи Нацрт закона о туризму и Нацрт закона о угоститељству

Државни секретар за туризам Мирослав Кнежевић изјавио је да ће од петка, 1. јуна почети јавна расправа о Нацрту закона о туризму и Нацрту закона о угоститељству која ће трајати 20 дана.

Он је на 51. годишњој седници Скупштине Удружења хотелијера и ресторатера Србије (ХОРЕС) посебно истакао да угоститељска привреда заслужује засебан закон имајући у виду захтеве угоститељске привреде, иницијативу коју је изразио њихов представник у оквиру Националног савета за развој туризма, као и висок степен развоја туризма и угоститељства који је досегнут у овом тренутку.

Кнежевић: Од 1. јуна на јавној расправи Нацрт закона о туризму и Нацрт закона о угоститељству

Помоћница министра за туризам Рената Пинџо упознала је присутне са детаљима предложених законских решења како из области туризма, тако и из области угоститељства наглашавајући да су у Радној групи за израду ових нацрта учествовали и представници струковних и пословних удружења, укључујући и представника ХОРЕС-а.

Помоћница министра у Сектору туристичке инспекције Вера Божић Трефалт упознала је присутне са напорима туристичке инспекције на сузбијању сиве економије, али са активностима координације са локалним туристичким инспекцијама да се провера испуњености услова рада посебно физичких лица пружаоца угоститељских услуга у наредном периоду унапреди, имајући у виду значајну улогу инспекције у реализацији нових предложених законских решења.

На седници Скупштине Удружења представљени су Извештај о раду, програмске активности ХОРЕС-а током 2018/2019, изабран је председник и потпредседнике УО и додељена су признања поводом 85 година оснивања Удружења хотелијера и ресторатера и 50 година рада ПУ ХОРЕС.