Кнежевић: Унапређен амбијент за савремено пословно одлучивање у туризму и угоститељству

Државни секретар за туризам Мирослав Кнежевић отворио је XII међународну конференцију „Хотелска кућа“ на којој је изјавио да ресорно министарство спроводи системску реформу која подразумева унапређење законодавног оквира и увођење нових технолошких решења у туризму и угоститељству.

Он је на тему „Пословно одлучивање на савременом туристичком и хотелском тржишту“ нагласио да је кроз нова законска решења, угоститељска делатност добила целовит систем норми који одређује критеријуме за обављање делатности, поставља стандарде и утврђује механизме контроле.

„Овакав законодавни оквир заједно са дигитализацијом српског туризма значајно унапређује пословни амбијент приватног сектора и подстиче примену савремених пословних модела одлучивања“ истакао је Кнежевић.

Говорио је о важности креирања јединственог централног информационог система у области угоститељства и туризма „Е-туриста“ који је део поменуте системске реформе.

„Е-туриста ће олакшати пословање свим угоститељима који пружају услуге смештаја. Омогућиће им једноставнију пријаву домаћих и страних туриста, директно обрачунавање боравишне таксе, могућност онлајн подношења захтева за категоризацију, као и многе друге олакшице“, закључио је државни секретар за туризам.

Помоћница министра Рената Пинџо навела је на панел дискусији на тему „Српски инвеститори у хотелијерству, 2.0 – изазови и шансе домаћег и регионалног тржишта“ да су унапређени регулаторни оквир, подстицајне мере и системске реформе у сектору за туризам утицале на пораст различитих врста инвестиција које су унапредиле туризам Србије.

„Када је реч о хотелијерству, само у последњих 5 година отворено је 105 нових објеката што је готово трећина укупног броја постојећих хотела. Такође, присутно је 11 интернационалних а формирано је неколико значајних домаћих хотелских ланаца“ изјавила је Пинџо. Она је истакла и то да су у хотелском бизнису за наредни период, најављене значајне инвестиције у Београду, али и у целој Србији.

На конференцији се разговарало и о томе да ли се и како прилагодити #Хештег генерацији која не познаје јасно дефинисана хотелска правила и процедуре.

Организован је и округли сто на тему: „Месец јануар – изазов за београдске хотеле! Да ли се креирањем заједничког производа и заједничке понуде може доћи до нових тржишта?“ на ком су изнети закључци и предлози минимизирања негативних ефеката најслабијег пословног месеца у години.

Конферецнија „Хотелска кућа“ траје од 12. до 14. децембра на Златибору, а организују је Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде – ХОРЕС у сарадњи са Факултетом за хотелијерски и туристички менаџмент Универзитета Сингидунум, Факултетом за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Врњачкој Бањи и Академијом струковних студија Београд.
Генерални покровитељ конференције је Влада Републике Србије, односно Министарство трговине, туризма и телекомуникација.