Ка администрацији без сувишних папира

Београд, 1. фебруар 2018. – Почетак пројекта „Ка администрацији без сувишних папира“ данас је озваничен састанком свих учесника у Палати Србија. На скупу је оцењено да Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у е-пословању, усвојен у октобру прошле године, представља одличан оквир за развој ефикасне комуникације између државе, грађана и привреде. Том приликом најављено је да ће нацрти подзаконских аката за овај пропис бити припремљени до краја априла.

„Имплементација овог Закона омогућиће бржу и ефикаснију комуникацију јавне управе са грађанима и привредом електронским путем, чиме ће се постићи смањење трошкова и уштеда времена. Очекујемо и да ће, услед законских решења који се тичу услуга од поверења, а посебно услуге електронског потписа у клауду, доћи до масовнијег коришћења електронског потписа чија ће употреба бити знатно олакшана. С друге стране, услуга електронског чувања у великој мери ће умањити трошкове чувања папирне документације“, истакла је помоћник министра за електронске комуникације и поштански саобраћај у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Ирини Рељин.

Држава непотребно чува више од 90% документације  трајно и на папиру

Око 80% информација државне институције и привреда широм света и даље чувају на папиру, а у Србији и више од 90%. Обавеза архивирања папирне документације у нашој земљи прописана је у периоду од две до 70 година или трајно, што намеће велике трошкове. Само у Агенцији за привредне регистре на управљање и чување папирологије се потроши милион евра годишње док је дужина полица те институције већ премашила 30 километара. – Чување докумената у папирном облику успорава процес одлучивања што доводи до тога да привреда и грађани не могу да остваре своја права благовремено и ефикасно. Због тога је влада Уједињеног Краљевства путем Фонда за добру управу подржала пројекат „Ка администрацији без сувишних папира“ који ће помоћи државним органима и привреди Србије да се преусмере ка електронском пословању – изјавила је заменица амбасадора Велике Британије Трејси Галагер поводом почетка реализације пројекта.

Пројекат спроводе НАЛЕД, Центар за европске политике и компанија Прицеwатерхоусе Цооперс и биће задужени за подршку Министарству трговине, туризма и телекумуникација и Министарству културе и информисање, при изради осам подзаконских аката који ће детаљније уредити систем архивирања е-докумената. Један од важних задатака јесте и измена Уредбе о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања, која је стара пуних 25 година и прописује да се чак 1.117 од 1.202 (92,9%) врсте докумената у државним органима чува трајно, што би требало значајно смањити.

Кључни корисници пројекта и учесници у реализацији биће Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Министарство културе и информисања у чијем су ресору прописи који уређују ову област, али ће ефекти бити видљиви за све институције, грађане и привреду јер је регулисање е-архивирања предуслов за масовни развој е-сервиса и унапређење пословног амбијента.

– Трошкови привреде због обавезе чувања пословне документације на папиру још су већи него у случају државних органа. Банка средње величине годишње произведе 11 милиона папира, а мањи трговински ланац потроши и до 150.000 евра на тонере, папир, штампу и закуп магацина и сигурни смо да ће е-пословање уштедети стотине милиона евра. Још важније, направиће велику промену у раду институција јер ће омогућити лакше проналажење и коришћење података на основу којих ће боље планирати јавне политике – каже Драгана Илић, координатор Савеза за е-управу НАЛЕД-а.

Израду подзаконских аката пратиће и анализа капацитета институција јавне управе и Архива Србије (у којем заврши 30% документа по истеку периода обавезног чувања у органима) да пређу на употребу е-докумената, израда препорука за унапређење њихових ИТ система, као и обуке службеника. Такође, биће тестиран модел превођења папирних докумената у електронску форму код нотара који ће гарантовати да и у новом облику имају исту вредност и важност.