Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-1268/2021 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 10. februara 2021. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 12. februara. do 03. marta 2021. godine.

Inicijative, predlozi i sugestije i komentari dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na adresu: dijana.popovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost, Nemanjina br. 26, 11000 Beograd, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju“.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto putem video konferencijske veze u Beogradu koji će se održati 24. februara 2021. u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sa početkom u 10,00 časova.

Sastanku možete pristupiti putem sledećeg linka: https://mtt-serbia.webex.com/webappng/sites/mtt-serbia/meeting/download/0e79d8b1d7fc4748abd8f19decc600e5?siteurl=mtt-serbia&MTID=m66310e4cc0a5dcb2efbee1636b09d9fe

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i pripremiti konačnu verziju Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanje za razmatranje na sednici Vlade.Pregled odredbi koje se menjaju
215.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Program javne rasprave
22.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac za komentare
18.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...