Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-10913/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. oktobra 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 04. do 25. novembra 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na adresu: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača, Nemanjina br. 26, 11000 Beograd, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača“.
Centralni događaj održaće se 15. novembra 2019. godine sa početkom u 11:00 časova u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, ul. Resavska br. 15, sala 1.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona o zaštiti potrošača za razmatranje na sednici Vlade.

Program javne rasprave Nacrta zakona o zaštiti potrošača
14.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Nacrt zakona o zaštiti potrošača
189.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazloženje Nacrta zakona o zaštiti potrošača
127.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac za komentare
32.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...