Извршена исплата II минималне зараде за запослене у туризму и угоститељству

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић саопштила је да је извршена II исплата субвенција у 2021. години за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19.

“Исплаћена је још једна од мера помоћи државе угоститељско-туристичком сектору који је највише погођен пандемијом. Исплатом минималца у јулу и августу настојали смо да задржимо запослене у туризму, чије нам је знање и искуство преко потребно у наредном периоду опоравка овог сектора. Важно је напоменути да су подаци о опоравку туризма у Србији охрабрујући, са 4.6 милиона ноћења у Србији закључно са јулом, што је скоро 50% ноћења од свих остварених ноћења у рекордној 2019. години и порастом доласка страних туриста за 270% у протекла два месеца”, изјавила је Матић.

За меру подршке угоститељско-туристичком сектору, данас је исплаћено око 2,045 милијарде динара за 12.153 привредна субјекта, који запошљавају 65.759 радника, као и 336 туристичких водича и 90 пратилаца. Средства у оквиру ове мере помоћи додељена су у периоду од два узастопна месеца (јул и август), за сваки месец у висини од 30.900,24 динара.

Привредни субјект исплаћена средства може искористи до истека периода од три месеца након последње исплаћене помоћи, након чега ће наменски рачуни бити затворени, а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.