IT obuke za žene

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, pozdravila je početak obuka iz programiranja za žene koje sprovode udruženje „Zaposlenje ORG“ u Beogradu i Novosadska ženska inicijativa u Novom Sadu, u okviru programa podrške Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Nakon završene pripremne nastave i finalnog testiranja, formirane su grupe od 20 polaznica u Beogradu i 30 polaznica u Novom Sadu koje pohađaju program za prekvalifikaciju u IT sektor, odnosno obuke iz programiranja.

IT obuke za žene

Državni sekretar je podsetila da su ovi projekti među devet odobrenih na Javnom konkursu za dodelu sredstava programima u oblasti razvoja informacionog društva 2017, na temu podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija – prekvalifikacija i dokvalifikacija žena u oblasti IKT.

„Programi prekvalifikacija pokrenuti su u skladu sa Strategijom razvoja IT industrije sa ciljem podrške razvoja tog sektora, gde je kao veliki problem prepoznat nedostatak kadrova. Sa druge strane, programi imaju za cilj ekonomsko i društveno osnaživanje žena i njihovu veću zastupljenost u sektoru koji nudi brojne mogućnosti za brzi profesionalni napredak“, istakla je Matić.

IT obuke za žene

Ona je napomenula da je za odobrene projekte koji su počeli da se realizuju zabeleženo veliko interesovanje žena i da je za sledeću godinu predviđen novi ciklus programa prekvalifikacija koji će uključiti veći broj polaznica.

Obuke su nedavno započete i u Novom Pazaru, gde je Udruženje građana „Svetionik“ proširilo broj polaznica u odnosu na planirani, a prethodno i u Beogradu, na opštini Savski venac, u okviru projekta Udruženja građana „Lokalna samoorganizacija“.

Programe su pokrenuli i Junior Čember Internešnal iz Zrenjanina i Centar za preduzetništvo iz Kragujevca, a na konkursu Ministarstva odobreni su još projekti Vojvođanskog IKT klastera iz Novog Sada, Centra za aktivizam iz Vranja, i Udruženja SEE ICT iz Beograda.