Internet dijalog Srbije važan za rešavanje problema na internetu

Državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Tatjana Matić, rekla je na drugom po redu Internet dijalogu u Srbiji da su pitanja vezana za internet dobila danas jednu novu dimenziju ozbiljnosti, i to od ekonomskih pitanja o razvoju, dostupnosti i održivosti interneta, pa do pitanja prava na slobodu izražavanja, na slobodni protok i dostupnost informacija i na osnovna ljudska prava.

Ona kaže da su teme današnjeg skupa, kao što je politika opravdanosti podataka, bezbednost na internetu, privatnost digitalnih sadržaja, elektronska trgovina i upravljanje internetom, neće biti nimalo laka, trenutno aktuelne svuda u svetu.

Rešenja tema kojima se danas bavimo u okviru ovog dijaloga nisu ni laka ni brza, a zbog značaja koji internet i širokopojasni pristup internetu danas dobijaju, jasno je da će ona imati dodatni značaj i uticaj na budućnost, smatra Matić.

Učešćem svih zanteresovanih strana u dijalogu, kako je navela, podstiče se šire i kreativnije rešavanje problema.

Ovo je posebno važno kada se govori o internetu koji se razvija isključivo kroz aktivnost veoma različitih strana, što daje snagu ovom procesu, jer proističe iz angažovanja kako pojedinaca tako i grupa, privrede, civilnog društva, tehničkih i akademskih stručnjaka i naravno organa državne uprave, rekla je Matić.

Stalni predstavnik UN-a u Srbiji, Vilijam Infante, rekao je da svetska organizacija konstantno radi na tome da dostupnost podataka Vlade Srbije bude maksimalno transparentna, kako bi građani mogli da na osnovu njih donesu prave odluke.

Ako pričamo o građanima neophodno je da oni imaju pravo da pristupe raznim podacima kako bi mogli da donesu odluku o, na primer, svojim potrošackim aktivnostima. Zato ćemo se na ovoj konferenciji baviti upravo pitanjem neophodnosti da se građanima omogući pravo pristupa podacima, kaže Infante.

Srbija je, smatra on, jako dobro upoznata sa korišćenjem interneta, od Fejsbuka Tvitera do elektronske pošte.

To je sjajan način da se proguraju informacije i da građani aktivno učestvuju u rešavanju problema, i zato su UN nedavno lansirale sajt na kome građani Srbije putem SMS-a mogu da ukažu na probleme u zdravstvenom sektoru, kaže Infante, dodajući da je krajni cilj da Srbija bude transparentnija, i lakše mesto za život, rad i investicije.