Иницијатива за увођење КОВИД-19 ПДВ-а

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић саопштила је да је ресорно министарство покренуло иницијативу за смањење ПДВ-а у угоститељству – пружању услуга исхране – са 20% на 10%.

„Увођење  тзв. КОВИД-19 ПДВ-а по угледу на већину европских земаља, треба да значајно ублажи ударац који је сектор туризма претрпео услед последица пандемије, док је један од предлога и да се са Народном банком Србије размотри могућност продужења  мораторијума на кредите привредницима овог сектора“, рекла је министарка.

Она је истакла и да су са циљем ублажавања последица пандемије на сектор туризма на предлог ресорног министарства усвојене измене и допуне Правилника о рангирању и обнављању лиценци организатора путовања, као и Правилника о гаранцијама путовања и висини депозита, који су ступили на снагу 14. новембра.

„Кључне новине су увођење две ниже категорије лиценце, са нижим лимитом покрића гаранција путовања, а изашло се у сусрет и захтевима туристичких агенција за смањење депозита који су агенције дужне да поседује на рачуну последњег дана у месецу“, навела је Матић и указала да се новим правилницима даје могућност агенцијама да промене лиценцу на нижу категорију, са знатно нижим лимитом покрића и да тако закључе уговор о гаранцији путовања са осигуравачима или да обезбеде банкарску гаранцију.

Министарка је подсетила да је усвајањем Предлога Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС, одобрено 150 милиона динара за субвенције премија полиса осигурања туристичким агенцијама, будући да су већини туристичких агенција истекле обавезне полисе осигурања чиме су доведене у ситуацију да изгубе лиценце за рад.