Хитно доношење прописа за квалификоване пружаоце услуга од поверења у електронском пословању

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, изјавила је да је за имплементацију новог Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању приоритетна израда подзаконских докумената који регулишу квалификоване услуге од поверења у електронском пословању.

На састанку са Михаилом Јовановићем, директором Канцеларије за информационе технологија и е-управу Владе Србије и директором Ненадом Пауновићем и члановима деливери јунита за информационе технологије и предузетништво при Кабинету премијера Републике Србије, државни секретар је најавила да ће у циљу што брже примене новог закона, у најскоријем могућем року и пре законски утврђеног од максимално шест месеци, бити израђене Уредба о ближим условима за пружање квалификованих услуга од поверења, као и Правилник о ближим условима које мора да испуњава средство за креирање квалификованог електронског потписа и печата.

Хитно доношење прописа за квалификоване пружаоце услуга од поверења у електронском пословању

„Наведена акта ће дефинисати услове које треба да испуне пружаоци квалификоване услуге од поверења, као и обезбеђивање поверљивости података, заштиту од фалсификовања, неовлашћеног коришћења и сл, и омогућиће и потпис у клауду, што ће, између осталог, допринети и унапређењу портала електронске јавне управе“, рекла је Матић напомињући да је важно донети и Правилник о ближем условима који морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати.

За највише шест месеци треба да буду усвојени и Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости, Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације, Правилник о садржају и начину вођења Регистра квалификованих услуга од поверења, као и Правилник о садржају и начину вођења Регистра квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата.