Грађани приоритет у процесу дигитализације

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је на свечаном отварању Бизнис дана конференције Синергија2018, у хотелу Краун Плаза у Београду, да мере које се доносе на државном нивоу прате глобалне трендове и да су усмерене на развој дигиталне економије и дигиталну конвергенцију.

Грађани приоритет у процесу дигитализације

„Међутим, приоритет су грађани“, нагласила је Матић, објаснивши да истраживања о онлајн активностима грађана који су на мрежи и њиховом разумевању могућности које дигиталне технологије нуде, показују потребу за развијањем дигиталне писмености и дигиталних вештина.

„Грађани дигиталне технологије углавном користе пасивно, чак 68,8% корисника никад не користи сервисе за плаћање преко интернета, а 66,6% не зна шта је клауд. И у погледу онлајн заштите прилично је низак ниво знања, на пример, 42,3% корисника нема лозинку за приступ свом уређају“, навела је Матић.

Она је рекла да с обзиром на потребу за системским развојем дигиталних вештина код целокупног становништва, Министарство трговине, туризма и телекомуникација припрема Стратегију развоја дигиталних вештина.

Грађани приоритет у процесу дигитализације

„Мере ће бити донете на основу потреба тржишта рада, са циљем омогућавања грађанима да искористе све бенефите дигитализације и ради сузбијања претећег дигиталног јаза између урбаних и руралних подручја“, објаснила је.

Државни секретар је напоменула да да је дигитализација образовања кључна за генерације будућности, подсетивши да то Министарство у сарадњи са Министарством просвете, реализује капитални пројекат за развој ИКТ инфраструктуре „Повезане школе“.

Као кључна законодавне активности на плану подстицања дигитализације, Матић је навела доношење Закона о електронској управи, Закона о електронској идентификацији, електронском потпису и услугама од поверења у електронском пословању, Закона о информационој безбедности, Стратегију развоја нових мрежа, као и предлог новог Закона о електронским комуникацијама.