Донете Смернице за утврђивање стварног власника странке и Смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију

Дана 8.1.2019. године, донете су Смернице за утврђивање стварног власника странке и Смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију, које су намењене за обвезнике Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, ради утврђивања и провере идентитета стварног власника странке у циљу јединствене примене одредаба закона које се односе на стварног власника.

Смерницама је дат и приказ одредаба Закона о централној евиденцији стварних власника којима се, између осталог, регулише обавеза одређивања стварног власника Регистрованог субјекта и евидентирања истог у Централну евиденцију стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом, који води Агенција за привредне регистре, а које одредбе су од значаја за све обвезнике, односно који су посредници у промету и закупу непокретни.

Смернице ступају на снагу даном доношења и објављују се на web сајту Министарства.

Смернице
12.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...