Дигитална управа штеди време и новац

Помоћник министра за електронске комуникације и поштански саобраћај Ирини Рељин, изјавила је на конференцији Smart E-Government у да дигитална управа омогућава значајне уштеде времена и новца.

„Растерећење и грађана и администрације које се на овај начин постиже, креира позитивнију атмосферу у друштву, док се истовремено повећава и ниво транспарентности у раду државе и тиме постиже виши степен демократизације“, рекла је Рељин, подсетивши да су за развој нових сервиса е-управе и примену водећих техничких достигнућа, постављени законски и стратешки темељи на којима може да расте целокупни систем е-управе.

Дигитална управа штеди време и новац

„Правни оквир успостављен је Законом о електронској управи, као и Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању. Усвојени су и подзаконски акти тог Закона, од којих су посебно значајни они који уређују опште услове за пружање квалификованих услуга од поверења, сертификате за квалификовани електронски потпис и печат, и ближе уређују шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости“, навела је Рељин.

„Електронски документи сада замењују папирна документа, електронски потпис изједначава се са својеручним потписом, а електронска достава добија правну тежину. Тиме је грађанима омогућено завршавање многих послова без одласка на шалтер, док се службеници ослобађају вишка аутоматског посла. Законска решења, дакле, омогућавају брже и ефикасније пословање, смањење трошкова, али и повећану доступност информација“, истакла је помоћник министра поручивши да је за веће укључивање грађана у овај сегмент дигиталног друштва, веома важно подизање њихових дигиталних вештина, као и јачање поверења у е-управу.