Digitalna pismenost za digitalnu bezbednost

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je da je digitalno opismenjavanje dece i mladih uslov za pravilno, efikasno i bezbedno korišćenje novih tehnologija.

Na konferenciji povodom Dana bezbednog interneta u Naučno tehnološkom parku Beograd, Matić je čestitala nagrađenim nastavnicima na konkursu „Digitalni čas“, kojima su ovom prilikom svečano uručene diplome.

Ona je poručila da je njihov doprinos ključan u kompleksnom procesu razvoja digitalne kulture novih generacija.
Na ovogodišnjem konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, nagrađen je 51 rad, a svi radovi koji su ispunili uslove konkursa biće objavljeni na adresi
zbornikradova.mtt.gov.rs

„Osim „Digitalnog časa“ Ministarstvo nadležno za telekomunikacije sprovodi i druge programe i projekte za podsticanje primene IKT-a u obrazovanju, među kojima je najvažnije povezivanje svih osnovnih i srednjih škola na Akademsku mrežu Srbije. Umrežavanje je sprovedeno prošle godine, čime su škole dobile besplatan i bezbedan internet i infrastrukturnu podršku za efikasno sprovođenje nastave informatike“, podsetila je državni sekretar.

„Ministarstvo takođe već dve godine za redom sprovodi školsku kampanju za pametno i bezbedno korišćenje digitalnih tehnologija, IT karavan koji je do sada obuhvatio preko 10000 đaka, a ove godine biće posvećen i roditeljima. U okviru kampanje promoviše se i Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, koji je za godinu dana od osnivanja imao preko 4000 poziva“, navela je Matić.

Digitalna pismenost za digitalnu bezbednost

Na konferenciji je govorila i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Anamarija Viček, koja je istakla da to Ministarstvo sistemski i dugoročno utiče na formiranje digitalne kulture mladih, kao i na njihov bezbednosni status u onlajn okruženju.

„Uvođenjem obaveznog predmeta informatike i računarstvo u osnovnoj školi obezbeđen je potpuni obuhvat učenika tog uzrasta, a aktivnosti na kontinuiranim obukama nastavnika svakako će dugoročno doprineti razvoju digitalne pismenosti i bezbednosti“, rekla je Viček.

Specijalni gost konferencije, predstavnik Unicefa Srbija Mišel Sen-Lo rekao je da je jasno da su deca u centru digitalne politike Srbije i da je potrebno da propisi i mehanizmi za bezbednost dece na internetu budu potpuno operacionalizovani, naročito kada se radi o čuvanju privatnosti i identiteta dece onlajn.

„Unicef je, kao i uvek, spreman da pruži podršku, kako bi sva deca iskoristila mogućnosti digitalnog doba i bila opremljena adekvatnim veštinama da efikasno i bezbedno učestvuju u društvenom, civilnom, ekonomskom i političkom životu“, istakao je Sen-Lo.

Digitalna pismenost za digitalnu bezbednost

Ovom prilikom održane su i dve panel diskusije: „Digitalna pismenost za digitalnu bezbednost“ i „Institucionalni i civilni odgovor na ugrožavanje bezbednosti dece na internetu“, u kojima su učestvovali predstavnici obrazovnog i zdravstvenog sektora, Ministarstva unutrašnjih poslova, nevladinih organizacija „Save the Children“ i Unicef, predstavnici Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, kao i Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić.

Međunarodni Dan bezbednog interneta danas se obeležava u preko 130 zemalja širom sveta, sa porukom „Kreiraj, poveži, podeli poštovanja: Bolji internet počinje sa tobom“.

Foto galerija