Дигитализација управе доприноси ефикасности, уштедама и транспарентности

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, изјавила је на конференцији „Стварање дигиталних локалних скупштина“ да ће дигитална трансформација управе, као и привреде и целокупног друштвеног простора, допринети ефикасности и огромним уштедама, а тиме и општем прогресу.

„Када је реч о управним органима на свим нивоима, дигитализација такође отвара и могућности повећања нивоа транспарентности у раду и демократизације у двосмерној комуникацији са грађанима“, истакла је Матић на почетку дводневне конференције која се одржава у Конгресном Мастер центру у Новом Саду.

Дигитализација управе доприноси ефикасности, уштедама и транспарентности

Она је подсетила да је правни оквир за увођење нових технологија у систем јавне управе учвршћен Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, који је усвојен у Скупштини Србије 17. октобра.

„Нови закон олакшаће и убрзаће комуникацију грађана са органима јавне управе, електронски документи смањиће употребу папирних докумената, електронски потпис биће изједначен са својеручним потписом, а електронска достава имаће правну тежину. На овај начин грађанима ће бити омогућено завршавање многих обавеза без одласка на шалтер, док ће са друге стране, службеници бити ослобођени вишка аутоматског посла. Нова законска решења такође ће допринети унапређењу портала е-управе, као и општој ефикасности и безбедности у протоку, обради и чувању података“, навела је држави секретар.

Дигитализација управе доприноси ефикасности, уштедама и транспарентности

Она је додала да је за увођење нових електронских сервиса, нарочито на локалу, од кључног значаја и подизање информационо комуникационе инфраструктуре.

„Ради подстицаја развоја широкопојасног приступа, Министарство надлежно за телекомуникације припремило је Стратегију развоја нових мрежа, у припреми је Закон о бродбенду, а ускоро очекујемо доношење новог Закона о електронским комуникацијама, који ће допринети унапређењу мрежа“, рекла је Матић подсетивши да је Влада Србије усвојила Предлог Закона о електронским комуникацијама на седници 26. октобра.