Дигитализација друштва и информациона безбедност на Smart e-Government 2017

Помоћник министра за информационо друштво Сава Савић у уводном обраћању на 13. Међународној конференцији „Smart e-Government 2017” одржаној у хотелу Hyatt Regency у Београду, рекао да поверење корисника у дигиталне услуге и електронске сервисе једна од кључних компоненти одрживог развоја дигиталне економије.

„Доношењем Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању биће омогућени поуздана електронска идентификација и електронска достава, које ће имати исту правну снагу као и потпис, печат и подношење докумената у папирној форми. Поузданост и поверење корисника у електронски начин рада су кључни елементи које желимо да изградимо имплементацијом овог закона“, истакао је Сава Савић.

Дигитализација друштва и информациона безбедност на Smart e-Government 2017

Најснажнији фактор који је довео до невероватних резултата светских технолошких компанија које своје пословање базирају на информационо комуникационм технологијама је мобилност. Законом је уређена услуга пружања квалификованог електронског потписа из клауда чиме желимо да одговоримо на тренд мобилног начина живљења и потребе модерног начина пословања.

У циљу што брже примене новог закона, како је најавио помоћник министра, биће израђене Уредба о ближим условима за пружање квалификованих услуга од поверења, као и Правилник о ближим условима које мора да испуњава средство за креирање квалификованог електронског потписа и печата, који ће дефинисати услове које треба да испуне пружаоци квалификоване услуге од поверења, као и обезбеђивање поверљивости података, заштиту од фалсификовања, неовлашћеног коришћења и сл, и омогућиће и потпис у клауду, што ће, између осталог, допринети и унапређењу портала електронске јавне управе.

Помоћник министра је рекао да Закон о информационој безбедности представља један од корака у процесу очувања поверења, применом одговарајућих мера тако да ИКТ систем заштити тајност, интегритет, расположивост, аутентичност и непорецивост податaка којима се рукује путем тог система.“, рекао је Савић.

Дигитализација друштва и информациона безбедност на Smart e-Government 2017

Савић је истакао значај Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године којом је препознато пет приоритетних области развоја: безбедност информационо-комуникационих система, информациона безбедност грађана, борба против високотехнолошког криминала, информациона безбедност Републике Србије и међународна сарадња у области информационе безбедности.

Конференција са темом “ Електронски идентитет и сервиси е-Управе“ окупила је представнике државне администрације и бизниса, укључујући владине ИТ стратеге, индустријске лидере, универзитетске професоре и независне експерте, са циљем да се на једном месту размотре растући трендови у стандардизацији нових технологија за изградњу модерног информационог друштва.

За учеснике конференције организован је и специјализовани Округли сто на тему „Изазови у развоју сигурног електронског пословања“ и изложба решења организована заједно са стручним презентацијама у пленарном делу Конференције.

На конференцији и изложби која ће се одржати 8. и 9. новембра, биће приказане бројне презентације водећих компанија у развоју савремених технологија за реализацију јавних електронских сервиса.

Конференцију организује АСИТ (Асоцијација за рачунарство, информатику, телекомуникације и нове медије Србије) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Министарством унутрашњих послова Републике Србије и Привредном комором Србије.