Данас ступио на снагу закон о изменама и допунама закона о посредовању у промету и закупу непокретности

8. јуна 2018. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности
(„Сл. гласник, број 41/2018). Министарство планира да измене одговарајућих подзаконских аката донесе у јулу месецу 2018. године, од када ће у примени бити нови образац ЗУРП.

Закон о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Сл. гласник, број 41/2018)