Даљи развој заштите потрошача у Србији

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је у оквиру Твининг пројекта „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, израђен предлог за унапређење законодавног оквира у области заштите потрошача у складу са новим директивама ЕУ, као и предлог петогодишње стратегије заштите потрошача.

На скупу поводом завршетка тог пројекта, који је одржан у Клубу посланика у Београду, државна секретарка је рекла да се до краја 2019. године, очекује усвајање новог Закона о заштити потрошача и доношење Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године.

„Усклађивање прописа са европским правом није само себи циљ, већ нова законска решења треба да допринесу изградњи ефикасног и умреженог система заштите потрошача. Потрошачи, као кључни учесници на тржишту, морају да имају пуну заштиту државе“, истакла је Матић.

Даљи развој заштите потрошача у Србији

Она је напоменула да је заштита потрошача уставна обавеза, и да ће јачању ове области, као и целокупног тржишта, допринети и усвојени нови Закон о трговини и Закон о изменама и допунама закона о електронској трговини.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација реализовало је пројекат „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, у сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец–Пезинок из Словачке Републике.

Поред сарадње на изради предлога нових прописа и стратешких мера, у оквиру пројекта одржано је више од 20 стручних обука у области заштите потрошача за више од 500 релевантних актера, међу којима и представнике правосуђа и трговаца.

Организовани су и бројни догађаји у циљу подизања свести јавности, укључујући медијску кампању „Да куповина буде милина“ и унапређени су Национални регистар потрошачких приговора (zapotrosace.gov.rs) и интернет страница www.zastitapotrosaca.gov.rs.