Пинџо: Рурални туризам препознат као један од производа од посебног значаја за развој туризма у Србији

Помоћница министра Рената Пинџо истаклаје да је према Стратегији развоја туризма од 2016. до 2025. године, рурални туризам препознат као један од производа од посебног значаја за развој туризма и да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација у последње четири године издвојило око 38.000.000 динара кредитних средстава за пољопривредна газдинства.

Говорећи на скупу “Салаши и сеоска туристичка домаћинства као значајн сегмент туристичкепонуде“ који је одржану Новом Саду, нагласила да је то једини туристички производ у Републици Србији закоји је урађен Програм развоја који је Влада РС усвојила у новембру 2011. годинекао резултат пројекта пет агенција Уједињених нација међу којима је УНWТО и ФАО.

Пинџо је у оквиру теме “Актуелне измене законске регулативе и финансијска подршка развојуруралног туризма” навелада су неке од кључних промена за физичка лица пружаоце услуга смештаја које предвиђанови Закон о угоститељству, паушално плаћање пореза и боравишне таксе, пословање без посредника као и увођење једиснтвеног информационог система Е-туриста.

Додала је да се у циљу сузбијања сиве економије прописује и то да ће се свако издавање смештаја на период краћи од 30 дана сматрати пружањем угоститељских услуга смештаја.

Такођеје навела да ће се новим Законом о угоститељству увести Централни информациони систем (Е туриста) у области угоститељства и туризма као јединствен и централизован електронски информациони систем, који ће садржати све релевантне податке о пружаоцима услуге смештаја и објектима за смештај, преко кога ће се вршити њихова евиденција и уносиће се други подаци који ће бити важни за унапређење промоције и резултате српског туризма. Овим системом ће се редуковати административне процедуре, унапредити статистичко праћење кретања туриста, повећати приход буџета локалних самоуправа и буџета РСкао и многе друге предности.

Помоћница министра Рената Пинџо је на тематском скупу  у Новом Саду изјавилада је циљ новог правног оквира унапређење пословног амбијента за физичка лица пружаоце услуга смештаја али и сузбијање сиве економије и унапређење конкурентности Србијекао туристичке дестинације.