Обавештење за трговце

У складу са Законом о трговини („Службени гласник РС“, бр. 52/2019) од 31. јануара 2020. године почиње да се примењује одредба члана 34. став 8. овог закона којом се прописује да роба у трговини на мало мора бити означена машински читљивом ознаком (ГТИН идентификацијом, QR кодом и др.).

За сва појашњења и додатне информације можете се обратити Сектору за трговину, услуге и политику конкуренције, контакт 011/ 362 21 13 и 011/ 361 96 91, maja.petrovic@mtt.gov.rs .