Informacija za ugostitelje- fizička lica o načinu refundacije sredstava za realizovane vaučere

Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 119/2018), članom 11. stav 6. je propisano da ugostitelj mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2019. godine, dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) potpisan spisak realizovanih vaučera;
2) uredno popunjene i potpisane vaučere;
3) fiskalni isečak za pružene usluge.

Imajući u vidu da se navedena Uredba donosi na godišnjem nivou te da je doneta (27. decembar 2018. godine) pre usvajanja Zakona o ugostiteljstvu, na osnovu tada važećih odredbi, kao i da su građani iskoristili mogućnost podnošenja zahteva za dobijanje vaučera zaključno sa 18. aprilom 2019. godine, odredbe Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije primenjivaće se do isteka rokova predviđenih Uredbom za 2019. godinu.