Višnja Rakić

Rođena je 12. jula 1963. godine u Zemunu.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Opšta ekonomija i bankarstvo. Na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu završila je master studije iz oblasti menadžmenta.

U julu 2018. godine postavljena je za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za zaštitu potrošača.

Od februara 1996. godine do postavljenja za pomoćnika ministra, bila je šef Odseka tržišne inspekcije u Odeljenju Beograd.

U Ministarstvu trgovine zaposlena je od juna 1992. godine gde je obavljala poslove tržišnog inspektora za rešavanje prijava po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija.

Od 1986. godine do 1992. godine radila je na poslovima razrezivanja poreza u Republičkoj upravi javnih prihoda.

Položeni stručni ispiti, sertifikati i stručni seminari:

• Državni stručni ispit za rad u organima državne uprave;
• Stručni ispit za Tržišne inspektore;
• Sertifikat za upravljanje odeljenjem Carl Bro;
• Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma u Srbiji MOLI Srbija;
• Sertifikat o profesionalnoj kompetenciji, jačanje sistema tržišnog nadzora u Srbiji za neprehrambene i prehrambene proizvode;
• Tvining Projekat IPA 2011, Sprovođenje prava intelektualne svojine;
• Privredna komora Srbije – Učestvovanje u implementaciji Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.