Вишња Ракић

Рођена је 12. јула 1963. године у Земуну.

Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Општа економија и банкарство. На Факултету за пословно индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду завршила је мастер студије из области менаџмента.

У јулу 2018. године постављена је за вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за заштиту потрошача.

Од фебруара 1996. године до постављења за помоћника министра, била је шеф Одсека тржишне инспекције у Одељењу Београд.

У Министарству трговине запослена је од јуна 1992. године где је обављала послове тржишног инспектора за решавање пријава по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација.

Од 1986. године до 1992. године радила је на пословима разрезивања пореза у Републичкој управи јавних прихода.

Положени стручни испити, сертификати и стручни семинари:

• Државни стручни испит за рад у органима државне управе;
• Стручни испит за Тржишне инспекторе;
• Сертификат за управљање одељењем Carl Bro;
• Пројекат за борбу против прања новца и финансирање тероризма у Србији МОЛИ Србија;
• Сертификат о професионалној компетенцији, јачање система тржишног надзора у Србији за непрехрамбене и прехрамбене производе;
• Твининг Пројекат ИПА 2011, Спровођење права интелектуалне својине;
• Привредна комора Србије – Учествовање у имплементацији Закона о посредовању у промету и закупу непокретности и Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.