Весна Новаковић

Рођена је 3. јануара 1967. године у Београду. Дипломирала је на Економском факултету, Универзитета у Београду 1990. године и стекла звање дипломираног економисте.

У августу 2014. године постављена је за помоћника министра за заштиту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Од јула 2003. године запослена је у Министарству, а од 2010. године била на позицији начелника Одељења за заштиту потрошача, задужена на пословима дефинисања и унапређења политике заштите потрошача у Србији у оквиру процеса придруживања Европској унији, сталне сарадње са ресорним министарствима, другим надлежним институцијама, комисијама и локалном самоуправом у циљу спровођења политике заштите потрошача и др.

Секретар је Подгрупе стручне групе Координационог тела за процес приступања Европској унији за заштиту потрошача и заштиту здравља и учествовала у раду Унапређеног сталног дијалога између Републике Србије и Европске уније у области заштите потрошача.

Учествовала у припреми, спровођењу и надзору над реализацијом пројеката из области заштите потрошача финансираних из претприступних фондова Европске уније (CARDS 2006 и IPA 2009), као и припреми и мониторингу пројеката намењених јачању капацитета удружења за заштиту потрошача финансираних из буџета.

Члан је Националног савета за безбедност производа, као и Комисије за стандарде и сродне документе из области заштите потрошача Института за стандардизацију.

Одржала бројна предавања и презентације на професионалним скуповима у циљу афирмисања политике заштите потрошача и објавила текстове и интервјуе у релевантним часописима у сврху информисања јавности о правима потрошача.

Од априла 2001. до јула 2003. године радила је у Робним кућама Београд.

Од јануара 1990. до априла 2001. године радила је у Радио Телевизији Србије.

Говори енглески језик.

Удата и мајка троје деце.