Група за спровођење политике заштите потрошача

У Групи за спровођење политике заштите потрошача обављају се послови који се односе на: ефикасније спровођење политике заштите потрошача; анализу понашања учесника на тржишту у примени прописа из области заштите потрошача; управљање информационом базом приговора потрошача; анализу приговора потрошача и предлагање мера за отклањање системских неправилности домаћег тржишта са аспекта заштите потрошача; праћење решавања приговора потрошача од стране саветовалишта потрошача и надлежних инспекцијских органа; праћење спровођења пројеката удружења за заштиту потрошача; анализу извештаја о активностима удружења за заштиту потрошача, као и други послови из ове области.