Група за едукацију и унапређење сарадњe у области заштите потрошача

У Групи за едукацију и унапређење сарадње у области заштите потрошача обављају се послови који се односе на: предлагање и спровођење мера у циљу подизања општег нивоа знања о заштити права потрошача и начина образовања потрошача; спровођење активности у циљу за едукације потрошача, трговаца, као и свих заинтересованих страна у спровођењу политике заштите потрошача; израду студија, анализа, информација и других материјала из области заштите потрошача; подршку раду и развоју удружења за заштиту потрошача и предлагање мера за унапређење сарадње владиног и невладиног сектора у области заштите потрошача; сарадња са релевантним институцијама на локалном, регионалном и међународном нивоу у области заштите потрошача, као и други  послови из ове области.