Odeljenje za zaštitu potrošača

U Odeljenju za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje i ostvarivanje politike u oblasti zaštite potrošača, praćenje primene propisa iz oblasti zaštite potrošača i davanje stručnih mišljenja o njihovoj primeni, donošenje nacionalnog i godišnjeg programa zaštite potrošača i praćenje njihovog sprovođenja; predlaganje sistemskih rešenja i mera u cilju kreiranja i sprovođenja politike zaštite potrošača; praćenje i analiziranje ponašanja  učesnika na tržištu u smislu prepoznavanja primene  nepoštene poslovne prakse i ugovaranja nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima, pokretanje i vođenje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti zaštite potrošača; sprovođenje aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite potrošača; obavljanje stručnih poslova vezanih za rad Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača kao savetodavno – konsultativnog tela; unapređenje saradnje se udruženjima za zaštitu potrošača; učestvovanje u radu međuresornih radnih grupa i drugih tela po pitanju ostvarivanja zaštite potrošača; saradnju sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama potrošača; učestvovanje u pripremi programa i projekata iz pretpristupnih programa Evropske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; podsticanje i sprovođenje edukativnih i informativnih aktivnosti usmerenih na podizanje nivoa znanja i svesti potrošača, trgovaca, kao i svih zainteresovanih strana o značaju politike zaštite potrošača, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju za zaštitu potrošača obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za unapređenje politike i zaštitu kolektivnog interesa potrošača;
2. Grupa za edukaciju i unapređenje saradnje u oblasti zaštite potrošača.