Turistički vodiči i turistički pratiociSpisak kandidata koji su položili teorijski deo stručnog ispita za turističkog vodiča
15.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji su položili teorijski deo stručnog ispita za turističkog pratioca
15.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji nisu položili teorijski deo stručnog ispita za turističkog vodiča
15.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji nisu položili teorijski deo stručnog ispita za turističkog pratioca
14.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje teorijski deo ispita
19.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Spisak kandidata koji su položili ispit iz predmeta strani jezik
29.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji nisu položili ispit iz predmeta strani jezik
22.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje u vezi sa polaganje stranog jezika
18.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji ne polažu ispit iz predmeta strani jezik
17.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji polažu ispit iz predmeta strani jezik
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o terminima održavanja ispita
14.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Informacije o psihološkoj proceni
251.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Raspored testiranja
778.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča
50.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca
32.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji nisu ispunili uslov za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča
23.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...Oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca
40.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave za turističkog vodiča
21.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave za turističkog pratioca
21.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac 1-izjava o pribavljanju dokumenata od strane organa
36.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac 2-izjava o pribavljanju dokumenta od strane kandidata
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o raspisivanju Oglasa
13.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zameni legitimacije
19.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...