Прописи

Закони:

Закон о туризму
57.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о угоститељству
42.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о туризму
Закон о туризму ("Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 i 84/2015)
632.5 KB
14662 Преузимања
Детаљније...

Закон о бањама
77.3 KB
1310 Преузимања
Детаљније...

Закон о јавним скијалиштима
198.4 KB
412 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити потрошача
430.6 KB
686 Преузимања
Детаљније...

Закон о оглашавању
310.0 KB
400 Преузимања
Детаљније...

Закон о посебним овлашћењима
155.9 KB
601 Преузимања
Детаљније...

Закон о приватним предузетницима
135.0 KB
3907 Преузимања
Детаљније...

Закон о привредним друштвима
733.5 KB
689 Преузимања
Детаљније...

Закон о удружењима
162.2 KB
331 Преузимања
Детаљније...


Посебне узансе у туризму
156.4 KB
1354 Преузимања
Детаљније...

Уредбе:Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе
63.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилници:

Туризам

Правилник о садржини и начину израде програма развоја туризма
19.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Делатност туристичких агенција

Угоститељска делатност

Правилник о техничким стандардима приступачности
464.5 KB
33285 Преузимања
Детаљније...

Угоститељска делатност – сеоско туристичко домаћинство и домаћа радиност

Категоризација угоститељских објеката за смештај


Стандарди
12.4 MB
511 Преузимања
Детаљније...
Стандарди за категоризацију кућа и соба
1.7 MB
150 Преузимања
Детаљније...

Угоститељска делатност – марине и ловциКатегоризација туристичких места
Правилник о категоризацији туристичких места
735.3 KB
1408 Преузимања
Детаљније...

СкијалиштаПравилник о знаковима на скијалишту
754.4 KB
1101 Преузимања
Детаљније...

Остали прописи
Стратегија:
Стратегија развоја туризма Републике Србије
704.7 KB
1456 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период  2016. - 2025.
2.5 MB
3466 Преузимања
Детаљније...