Odsek za razvoj turističkih proizvoda

U Odseku za razvoj turističkih proizvoda obavljaju se poslovi koji se odnose na:  koordinaciju izrade strateških dokumenata u skladu sa Zakonom o turizmu; izradu prezentacija o investicionim mogućnostima srpskog turističkog tržišta; praćenje i analiza stanja, razvoja, kretanja, trendova i pojava na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu po turističkim proizvodima; unapređenje međunarodnog i regionalnog položaja turizma Republike Srbije; saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama u Republici Srbiji i u zemljama regiona radi pružanja stručne pomoći u cilju kreiranja regionalnih turističkih proizvoda; praćenje i analiziranje karakteristika, kretanja, značaja i potencijala pojedinih turističkih tržišta i segmenata tražnje; analizu konkurentnosti domaće turističke privrede; praćenje tržišne konkurentnosti i poslovanje pojedinih segmenata ponude i predlaganje mera za njeno poboljšanje; predlaganje mera u pravcu turističke valorizacije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara; učestvovanje u izradi i analizi planova, projekata i studija iz oblasti zaštite životne sredine u delu koji se odnosi na turizam; predlaganje mera za povezivanje sektora turizma i poljoprivrede; predlaganje i preduzimanje mera i aktivnosti na produženju turističke sezone; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti, pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.