KategorizacijaObaveštenje o izdavanju standardizovanih tabli sa oznakom kategorije
31.7 KB
1671 Preuzimanja
Detaljnije...

 


Hoteli, Garni hoteli, Apart hoteli, Moteli, Pansioni, Turistička naselja, Apartmanska naselja i specijalizacija hotela

Zahtev za određivanje kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, pansiona i specijalizacije hotela
27.8 KB
3108 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev za određivanje kategorije turističkog naselja
131.1 KB
606 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje hotela u kategorije
698.4 KB
2448 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje garni hotela u kategorije
649.7 KB
1173 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje  apart hotela u kategorije
657.4 KB
594 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje motela u kategorije
485.9 KB
439 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje pansiona u kategorije
67.9 KB
505 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje turističkih naselja u kategorije
104.2 KB
396 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za specijalizaciju hotela
198.7 KB
611 Preuzimanja
Detaljnije...


Izjava o ispunjenosti  minimalno tehničkih uslova  za uređenje i opremanje garni hotela
55.5 KB
944 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova (hotela, garni hotela, apart hotela, motela, pansiona)
23.6 KB
1549 Preuzimanja
Detaljnije...


Kampovi

Zahtev za određivanje kategorije kampa
71.7 KB
402 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje kampova u kategorije
55.0 KB
366 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje kampova
21.0 KB
450 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova (kampova)
23.6 KB
366 Preuzimanja
Detaljnije...


Lovačke vile

Lovačke vile obaveštenje
32.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev za određivanje kategorije lovačke vile
45.1 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova za izgradnju, uređenje i opremanje lovačke vile
304.1 KB
355 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za pružanje i korišćenje usluga za objekat lovnog turizma - lovačka vila
218.1 KB
320 Preuzimanja
Detaljnije...


Marine

Obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za određivanje kategorije marina
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev za određivanje kategorije marine
67.1 KB
300 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova za izgradnju, uređenje i opremanje marina
218.1 KB
296 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje marina u kategorije
411.1 KB
268 Preuzimanja
Detaljnije...


Seoska turistička domaćinstva

Zahtev za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva
41.0 KB
1155 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje seoskih turističkih domaćinstava u kategorije
316.9 KB
1173 Preuzimanja
Detaljnije...


Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova (seoska turistička domaćinstva)
24.1 KB
1045 Preuzimanja
Detaljnije...


Domaća radinost (soba, kuća i apartman)

Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe
52.2 KB
1706 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje soba u kategorije
235.0 KB
1421 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje kuća u kategorije
304.1 KB
1097 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje apartmana u kategorije
282.1 KB
1313 Preuzimanja
Detaljnije...
Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova (domaća radinost)
24.1 KB
1224 Preuzimanja
Detaljnije...