КатегоризацијаОбавештење о издавању стандардизованих табли са ознаком категорије
31.7 KB
1671 Преузимања
Детаљније...

 


Хотели, Гарни хотели, Апарт хотели, Мотели, Пансиони, Туристичка насеља, Апартманска насеља и специјализација хотела


Захтев за одређивање категорије туристичког насеља
131.1 KB
606 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање хотела у категорије
698.4 KB
2448 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање гарни хотела у категорије
649.7 KB
1173 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање  апарт хотела у категорије
657.4 KB
594 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање мотела у категорије
485.9 KB
439 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање пансиона у категорије
67.9 KB
505 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање туристичких насеља у категорије
104.2 KB
396 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за специјализацију хотела
198.7 KB
611 Преузимања
Детаљније...


Изјава о испуњености  минимално техничких услова  за уређење и опремање гарни хотела
55.5 KB
944 Преузимања
Детаљније...


Кампови

Захтев за одређивање категорије кампа
71.7 KB
402 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање кампова у категорије
55.0 KB
366 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање кампова
21.0 KB
450 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (кампова)
23.6 KB
366 Преузимања
Детаљније...


Ловачке виле

Ловачке виле обавештење
32.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Захтев за одређивање категорије ловачке виле
45.1 KB
272 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености минималних техничких услова за изградњу, уређење и опремање ловачке виле
304.1 KB
355 Преузимања
Детаљније...


Марине

Обавештење о потребној документацији за одређивање категорије марина
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Захтев за одређивање категорије марине
67.1 KB
300 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености минималних техничких услова за изградњу, уређење и опремање марина
218.1 KB
296 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање марина у категорије
411.1 KB
268 Преузимања
Детаљније...


Сеоска туристичка домаћинства


СТД - Захтев за категоризацију
79.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање сеоских туристичких домаћинстава у категорије
316.9 KB
1173 Преузимања
Детаљније...


Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (сеоска туристичка домаћинства)
24.1 KB
1045 Преузимања
Детаљније...


Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)


КУЋА   - Захтев за категоризацију
77.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

АПАРТМАН  - Захтев за категоризацију
76.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

СОБА  - Захтев за категоризацију
80.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање соба у категорије
235.0 KB
1421 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање кућа у категорије
304.1 KB
1097 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање апартмана у категорије
282.1 KB
1313 Преузимања
Детаљније...
Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (домаћа радиност)
24.1 KB
1224 Преузимања
Детаљније...