Grupa za upravljanje turističkim destinacijama

U Grupi za upravljanje turističkim destinacijama obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje Strategije razvoja turizma Republike Srbije; predlaganje programa mera za podsticanje razvoja turizma i konkurentnosti turističkih destinacija; predlaganje i sprovođenje mera za intenziviranje turističke ponude; praćenje aktivnosti turističkih organizacija i destinacijskih menadžment organizacija; praćenje međunarodnih trendova  u upravljanju turističkim destinacijama; praćenje ulaganja države u razvoj turizma i analizu efikasnosti sa posebnim osvrtom na efekte ulaganja; saradnju sa drugim organima, organizacijama i institucijama (fakulteti i druge obrazovne institucije, privredne komore) i poslovnim i stručnim udruženjima u cilju razmene informacija i iskustava iz oblasti razvoja turizma radi njegovog unapređenja; razvijanje i predlaganje različitih oblika podrške malom i srednjem preduzetništvu u turizmu na osnovu usvojenih strateških dokumenata Republike Srbije; praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem mera podrške i predlaganje korektivnih mera.