Групa за управљање туристичким дестинацијама

У Групи за управљање туристичким дестинацијама обављају се послови који се односе на: спровођење Стратегије развоја туризма Републике Србије; предлагање програма мера за подстицање развоја туризма и конкурентности туристичких дестинација; предлагање и спровођење мера за интензивирање туристичке понуде; праћење активности туристичких организација и дестинацијских менаџмент организација; праћење међународних трендова  у управљању туристичким дестинацијама; праћење улагања државе у развој туризма и анализу ефикасности са посебним освртом на ефекте улагања; сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама (факултети и друге образовне институције, привредне коморе) и пословним и стручним удружењима у циљу размене информација и искустава из области развоја туризма ради његовог унапређења; развијање и предлагање различитих облика подршке малом и средњем предузетништву у туризму на основу усвојених стратешких докумената Републике Србије; праћење и анализа улагања државе у развој туризма путем мера подршке и предлагање корективних мера.