Ispitni rok I/2017 – završen

Nove administrativne takse od 1. jula 2017.godine
424.4 KB
872 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 11. avgusta 2017. godine
71.7 KB
350 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 1. i 4. avgusta 2017. godine
75.8 KB
423 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 11. avgust 2017. godine
71.7 KB
453 Preuzimanja
Detaljnije...


Spisak kandidata za usmeni 1. avgust 2017. godine
71.2 KB
547 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 4. avgust 2017. godine
71.7 KB
476 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 17. jula 2017. godine
67.6 KB
350 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 10. i 14. jula 2017. godine
74.8 KB
473 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 7. jula 2017. godine
68.1 KB
423 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 3. jula 2017. godine
69.1 KB
453 Preuzimanja
Detaljnije...


Spisak kandidata za pismeni 17.jul 2017. godine
65.5 KB
511 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 5 za test za 17. jul 2017. godine
102.4 KB
399 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 14.jul 2017. godine
70.7 KB
848 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 10.jul 2017. godine
70.1 KB
936 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 7.jul 2017. godine
70.7 KB
1035 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 3.jul 2017. godine
70.7 KB
1283 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 4 za test za 21. jun 2017. godine
101.4 KB
769 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za pismeni 21. jun 2017
91.6 KB
749 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 3 za test za 19. i 20. jun 2017. godine
101.9 KB
582 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za pismeni 19. jun 2017
90.6 KB
720 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za pismeni 20. jun 2017
90.1 KB
621 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje stručnog ispita
44.2 KB
2026 Preuzimanja
Detaljnije...Nalog za uplatu- Taksa za stručni ispit
71.2 KB
719 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv kandidatima za polaganje usmenog dela stručnog ispita u terminu 17. jul 2017. godine

Informacija za kandidate koji polažu stručni ispit u roku I/2017