Измене Правилника о регистру посредника у закупу непокретности

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, бр. 95/13, 41/18 и 91/19)
23.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о Регистру посредника у промету и закупу непокретности
16.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за Регистар посредника – Важно
16.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о новим административним таксама
262.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности
14.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности
15.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
26.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Нови ЗУРП образац – Захтев за упис у Регистар посредника
23.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Извод из Регистра посредника – ИРП НОВИ ОБРАЗАЦ
193.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Изјава о сагласности за прикупљање података
14.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

Регистар посредника – архива