Grupa za razvoj usluga i nacionalnog brenda Srbije

U Grupi za razvoj usluga i nacionalnog brenda Srbije obavljaju se poslovi koji se odnose na podsticanje i koordinaciju procesa razvoja sektora usluga i nacionalnog brenda Srbije, afirmaciju evropskih standarda poslovanja u sektoru usluga, unapređenje konkurentnosti, stvaranje povoljnog ekonomskog i društvenog ambijenta za razvoj i intenzivnu primenu brendinga u Republici Srbiji i informisanje javnosti i podizanje nivoa svesti o značaju usluga i nacionalnog brenda Srbije; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti usluga i brendinga i praćenje primene donetih propisa; unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom u domenu razvoja usluga i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije; definisanje strateškog okvira za razvoj nacionalnog brenda Srbije i odgovarajućih mera za implementaciju i obezbeđenje povoljne pozicije nacionalnog brenda Srbije u svetu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.