Група за развој услуга и националног бренда Србије

У Групи за развој услуга и националног бренда Србије обављају се послови који се односе на подстицање и координацију процеса развоја сектора услуга и националног бренда Србије, афирмацију европских стандарда пословања у сектору услуга, унапређење конкурентности, стварање повољног економског и друштвеног амбијента за развој и интензивну примену брендинга у Републици Србији и информисање јавности и подизање нивоа свести о значају услуга и националног бренда Србије; припрему стручних основа за израду прописа из области услуга и брендинга и праћење примене донетих прописа; унапређење економских односа са иностранством у домену развоја услуга и позиционирања националног бренда Србије; дефинисање стратешког оквира за развој националног бренда Србије и одговарајућих мера за имплементацију и обезбеђење повољне позиције националног бренда Србије у свету, као и други послови из ове области.