Odeljenja, odseci i grupe tržišne inspekcije izvan sedišta Ministarstva

Odeljenja, odseci i grupe tržišne inspekcije izvan sedišta Ministarstva obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u okviru nadležnosti tržišne inspekcije prema planu rada unutrašnje jedinice, analitičke poslove, poslove izveštavanja, statističko-evidencione kao i druge poslove iz ove oblasti.