Одељења, одсеци и групе тржишне инспекције изван седишта Министарства

Одељења, одсеци и групе тржишне инспекције изван седишта Министарства обављају послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у оквиру надлежности тржишне инспекције према плану рада унутрашње јединице, аналитичке послове, послове извештавања, статистичко-евиденционе као и друге послове из ове области.