Jован Стојић

Јован Стојић, рођен у Београду 05. новембра 1971. године у Београду, завршио Правни факултет Универзитета у Београду, управни смер.

У јулу месецу 2015. године, постављен за помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за нормативне и управне послове.

У периоду од децембра 2002. године до јула 2015. године запослен у Безбедносно – информацтивној агенцији, као заменик шефа кабинета директора БИА, шеф кабинета директора БИА, овлашћено лице за одржавање званичне комуникације са јавношћу и саветник директора БИА за европске интеграције. У својству саветника директора БИА, био члан преговарачких група за преговарања поглавља 24 – „правда, слобода и безбедност“ и 31 – „спољна, безбедносна и одбрамбена политика“.

У периоду од новембра 1996. године до новембра 2002. године, обављао оперативне послове у Министарсву унутрашњих послова Републике Србије, Ресор државне безбедности.

У периоду од марта 1995. године до октобра 1996. године, радио у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Градски секретаријат унутрашњих послова Београд, Одељење унутрашњих послова Савски венац, као референт управних послова.

Стручно усавршавање:
• положен правосудни испит 2003. године
• завршена Пословна школа за односе са јавношћу