Odeljenje za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

U Odeljenju za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, Ministarstvo, u okviru sledeće dve osnovne nadležnosti, obavlja više različitih poslova i to:

U okviru nadležnosti “IZVOZNA KONTROLA“- SPOLJNA TRGOVINA KONTROLISANOM ROBOM (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene-“NVO i RDN“) :

 • kreiranje i sprovođenje politike spoljne trgovineu oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama Republike Srbije;
 • pokretanje inicijative iizrada zakona i drugih propisa iz delokruga spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom);
 • saradnju sa drugim organima državne uprave i učešće u radu međuresorskih radnih tela za sprovođenje i usaglašavanje propisa u oblasti naoružanja vojne opreme i robe dvostruke namene sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristupanja međunarodnim organizacijama i međunarodnim kontrolnim režimima;
 • izdavanje izvoznih i uvoznih dozvola i ostalih dokumenata koji prate spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene;
 • vođenje registra lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine naoružanjem i vojnom opremom;
 • vođenje evidencija i formiranje baze podataka o primljenim zahtevima i izdatim dozvolama i drugim dokumentima;
 • izradu Godišnjeg izveštaja o realizaciji spoljnotrgovinskog prometa;
 • izradu godišnjih izveštaja u skladu sa međunarodnim obavezama i zahtevima međunarodnih organizacija (UN, OEBS) i stranih institucija koje se bave kontrolom trgovine naoružanjem, vojnom opremom  i robom dvostruke namene;
 • pripremu propisa u oblasti zabrane izvoza i uvoza robe koja može biti upotrebljena za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje(SKM), radi usklađivanja sa međunarodnim zakonodavstvom; izdavanje dozvola za izvoz i uvoz ove robe,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U okviru nadležnosti MEĐUNARODNI SPORAZUMI:

 • učešće u pripremi propisa u oblasti stranih ulaganja;
 • pružanje stručne podrške u postupku zaključivanja međunarodnih sporazuma;
 • pregovaranje i zaključivanje sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, pripremu nacrta zakona o njihovom potvrđivanju i praćenje njihove relizacije u praksi;
 • učešće u aktivnostima realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Nacionalnog programa integracija u EU i pristupanja STO;
 • učešće u pripremi i predlaganju programa i projekata iz predpristupnih fondova i drugih programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći;