NVO

Zahtev za izvoz NVO
102.9 KB
981 Preuzimanja
Detaljnije...

Dozvola za izvoz NVO
108.0 KB
889 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev za uvoz NVO
99.3 KB
1014 Preuzimanja
Detaljnije...

Dozvola za uvoz NVO
110.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev za pružanje brokerskih usluga u vezi sa NVO
98.3 KB
552 Preuzimanja
Detaljnije...

Dozvola za za pružanje brokerskih usluga u vezi sa NVO
107.0 KB
480 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev za pružanje usluge tehničke pomoći u vezi sa NVO
74.8 KB
472 Preuzimanja
Detaljnije...

Dozvola za za pružanje usluge tehničke pomoći u vezi sa NVO
66.0 KB
444 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev EUC za uvoz NVO
106.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

EUC za uvoz NVO
94.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev IIC za uvoz NVO
100.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

IIC za uvoz NVO
93.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zahtev DVC za uvoz NVO
90.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

DVC za uvoz NVO
88.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava krajnjeg korisnika Vladi
37.9 KB
697 Preuzimanja
Detaljnije...

Izjava o upotrebi robe u sopstvenoj proizvodnji
30.2 KB
564 Preuzimanja
Detaljnije...

Izveštaj o realizaciji po dozvoli NVO
47.1 KB
2264 Preuzimanja
Detaljnije...