НВО Посебна процедура

Некомерцијални промет:

Захтев за некомерцијални извоз НВО
93.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Дозвола за некомерцијални извоз НВО
111.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Захтев за некомерцијални увоз НВО
90.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Дозвола за некомерцијални увоз НВО
112.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

Физичка лица:

Захтев извоз НВО по основу наслеђа, поклона или власништва
92.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Дозвола извоз НВО по основу наслеђа, поклона или власништва
110.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Захтев увоз НВО по основу наслеђа, поклона или власништва
101.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Дозвола увоз НВО по основу наслеђа, поклона или власништва
112.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...