Grupa za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite

U Grupi za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite obavljaju se poslovi koji se odnose na: učešće u zakonodavno-pravnim poslovima u vezi sa pripremom i izradom materijala, nacrta zakona i drugih propisa kojima se uređuje režim spoljne trgovine, uslovi prometa roba i usluga sa inostranstvom, poslovanje privrednih društava i drugih pravnih lica u cilju primene pravila i principa STO i regulative EU; rad međuresorskog Vladinog tela za usaglašavanje propisa sa pravilima i principima međunarodne trgovine u oblasti sistema izdavanja uvoznih i izvoznih dozvola i drugih administrativnih procedura koje prethode izvozu, uvozu, odnosno tranzitu robe; predlaganje  propisa u oblasti mere zaštite; prikupljanje i analizu parametara vezanih za povećanje uvoza, promene u nivou cena, prodaje, proizvodnje, produktivnosti, stepena iskorišćenosti kapaciteta, profita, gubitaka, zaposlenosti u cilju ispitivanja, predlaganja i sprovođenja odnosno uvođenja privremenih i definitivnih antidampinških mera, kompenzatornih mera i mera zaštite od prekomernog uvoza, odnosno otpočinjanja i vođenja postupka ispitivanja  kao i preispitivanja uvedenih mera u cilju njihove dalje primene, produženja ili eventualnog ukidanja; usaglašavanje domaćih propisa sa međunarodnim sporazumima (STO i EU) kojima su regulisane antidampinške mere, kompenzatorne mere i mere zaštite od prekomernog uvoza; koordinaciju i praćenje izmena i dopuna pravne regulative iz ove oblasti u skladu sa Nacionalnim programom integracija, praćenje odluka Evropskog saveta i komisija koje se odnose na pojedinačne slučajeve odnosno zemlje i robe; pripremu odgovora, tumačenja i mišljenja o propisima koji su u nadležnosti Sektora,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

Obrasci i dokumenta

Obaveštenje ZST
24.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac izjave- ivoz srebro i zlato
36.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac zahteva- izvoz sportsko i lovačko
37.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac uvoza- sportsko i lovačko
37.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac uvoza- srebro i zlato
35.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...